Một số lỗi khi sử dụng nhân sự sai cách, theo góc nhìn của VIP COFFEE

1. Thiếu quản lý hiệu quả: Khi nhân sự không được quản lý một cách hiệu quả họ sẽ không thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp.
2. Thiếu đào tạo và hướng dẫn: Nếu nhân sự không được đào tạo và hướng dẫn đúng cách họ không thể làm việc hiệu quả và đồng đều.
3. Thiếu động lực: Khi nhân sự không cảm thấy động lực để làm việc tốt họ có thể trở nên lười biếng và không chịu làm việc chăm chỉ.
4. Thiếu kỹ năng và kinh nghiệm: Nếu nhân sự không có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để làm việc họ sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
5. Thiếu đánh giá và giám sát: Nếu nhân sự không được đánh giá và giám sát đúng cách họ có thể không biết mình đang làm việc sai lầm.
6. Thiếu trang thiết bị công cụ : Nếu nhân sự không có đầy đủ trang thiết bị công cụ để làm việc họ sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
7. Thiếu sự phân công công việc thông minh: Khi không có sự phân công công việc thông minh nhân sự có thể bị quá tải tải và không đủ thời gian và sức khoẻ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
8. Thiếu sự đồng nhất trong quá trình làm việc: Khi không có sự đồng nhất trong quá trình làm việc nhân sự có thể làm việc theo cách của mình và không đáp ứng được sự đồng nhất trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
9. Thiếu chuẩn mực và tiêu chuẩn: Khi không có chuẩn mực và tiêu chuẩn nhân sự có thể hiểu sai và không đáp ứng được yêu cầu và định hướng của Quán.
10. Thiếu tinh thần đồng đội: Khi không có tinh thần đồng đội nhân sự có thể làm việc theo kiểu “cá nhân” và không chịu chia sẻ công việc dẫn đến lãng phí thời gian và công sức.
Trên đây là một số lỗi cơ bản trong sử dụng nhân sự. Chúc các anh ,chị thành công.